UCGOD

Uluslararası Cerrahi, Gastroenteroloji ve Onkoloji Derneği

Derneğin Amacı

Hakkımızda

Uluslararası Cerrahi, Gastroenteroloji ve Onkoloji Derneği (UCGOD)

Derneğin Kuruluşu

Uluslararası Cerrahi, Gastroenteroloji ve Onkoloji Derneği (UCGOD) 23/11/2004 tarihli ve 25649 sayılı Dernekler Kanunu ile 2022 yılında Prof. Dr. Ender Dulundu, Prof. Dr. Faysal Dane, Prof. Dr. Tunç Öneş, Prof. Dr. Ömer Günal, Prof. Dr. Feza Yarbuğ Karakayalı, Prof. Dr. Mahmut Gümüş, Prof. Dr. Aziz Sümer ve Prof. Dr. Volkan İnce tarafından kurulmuştur. UCGOD, 90’dan fazla ülkeden bir araya gelen doktorların oluşturduğu IASGO (Uluslararası Cerrahlar, Gastroenterologlar ve Onkologlar Birliği) ile iş birliği içinde faaliyet göstermektedir. Dernek faaliyetleri tıbbi bilginin Türkiye’de ve dünyada yayılmasını ve gelişmesini sağlayacak uluslararası kongrelerden, yayımlardan ve eğitimlerden oluşmaktadır.

Derneğin Amacı

UCGOD Türkiye’de tıbbi bakımın kalitesinde ve standardında var olan boşluğu kapatmayı amaçlamaktadır. Derneğimizin bir diğer amacı cerrahlar, gastroenterologlar, hepatologlar, onkologlar, endoskopistler, laparoskopistler, patologlar ve radyologları bir araya getirerek, multidisipliner çalışmaları desteklemektir. Bu doğrultuda, belirtilen alanlarda çalışan genç nesil doktorları, bilgi ve deneyim aktarımının sürekliliğini sağlamak amacıyla bünyesine katmayı hedeflemektedir. Bilgi ve deneyim aktarımının amacı ise IASGO’nun küresel hedefleri doğrultusunda tıbbi bilginin yayılmasına katkıda bulunmaktır.

Derneğin Vizyonu ve Misyonu

Güncel tıp bilgisinin Türkiye’de ve küresel düzeyde yayılması ve geliştirilmesi Gastrointestinal hastalıkların tedavisinde yenilikçiliği ve multidisipliner yaklaşımları destekleyerek ve teşvik ederek tıbbi bakım standartlarının iyileştirilmesi.

DUYURULAR

IASGO Dünya Kongresi’ne Katılacak Olan Türk Katılımcılara UCGOD Üyeliği


İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan 33. IASGO Dünya Kongresi 28 Eylül – 1 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. Uluslararası Cerrahlar, Gastroenterologlar ve Onkologlar Birliği (IASGO) üyesi olan ve olmayan katılımcılara farklı kayıt ücreti politikası uygulanacaktır. IASGO üyesi olmayan ve kongreye katılmak isteyen Türk katılımcılara ise Uluslararası Cerrahi, Gastroenteroloji ve Onkoloji Derneği (UCGOD) üyesi olacaktır. Böylece UCGOD üyesi katılımcılar Türkiye’de gelecekte düzenlenecek olan IASGO ve UCGOD kongrelerine indirimli fiyatlarla katılabilecektir. Kongrenin yanı sıra dernek üyeleri, dernek bünyesinde düzenlenecek olan konferanslardan, seminerlerden ve eğitimlerden faydalanabilecektir.

Türk katılımcılar için ödeme bilgilerine ve diğer detaylara IASGO Türkiye kayıt sayfasından ulaşabilirsiniz.

Cerrahİ, Gastroenterolojİ ve Onkolojİ (SGO) Dergİsİ

Cerrahi, Gastroenteroloji ve Onkoloji (SGO) dergisi 30 yılı aşkın süredir tıbbi bilginin dünyaya yayılması ve gelişmesini amaçlayan Uluslararası Cerrahlar, Gastroenterologlar ve Onkologlar Derneği'nin (IASGO) resmi dergisidir. İyi yapılandırılmış ve organize edilmiş bir tıp eğitimi sisteminin sürekli hale getirilmesini ve küreselleşmesini amaçlayan IASGO, SGO dergisini bu amaç etrafında kurmuştur. Dergi, IASGO üyelerinin Cerrahi, gastroenteroloji, endoskopi, onkoloji ve radyoloji alanlarında, en güncel gelişmelerden haberdar olmalarının bir aracı olarak oluşturulmuştur. Dolayısıyla IASGO’nun amaçlarına uygun olarak SGO, multidisipliner bir yapıda ve çok uluslu erişime açıktır.

SGO dergisinin kapsamı, bu disiplinlerde uzmanlaşmış tıp uzmanları ile temel bilim insanları arasındaki etkileşimleri (iletişim ve işbirlikleri) küresel ölçekte teşvik etmek ve kolaylaştırmaktır. IASGO liderliği cerrahi, gastroenteroloji ve onkoloji alanlarında çalışan tüm üyeler için bilimsel bir forum olarak son derece saygı duyulan bir dergiye sahip olmaya kararlıdır. IASGO ve Uluslararası Cerrahi, Gastroenteroloji ve Onkoloji Derneği (UCGOD) SGO’yu sağlık profesyonelleri için vazgeçilmez ve çok değerli bir bilimsel platformda, geniş uluslararası görünürlükle dönüştürmeyi amaçlamaktadır.

SGO, kapsamlı bir değerlendirme süreciyle İngilizce olarak üç ayda bir yayımlanan, açık erişimli ve hakemli bir dergidir. Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar cerrahi, gastroenteroloji, endoskopi, onkoloji, radyoloji ve biyoloji alanlarından özgün klinik ve bilimsel araştırmaları sunmalıdır. Cerrahi, Gastroenteroloji ve Onkoloji'de editoryal, inceleme makaleleri, özgün raporlar, cerrahi teknikler, kısa raporlar, klinik tıptaki vakalar vb. makale türleri yayımlanmaktadır. Yeni ve önemli cerrahi yöntemler, tanısal gelişmeler veya olağanüstü bilimsel öneme sahip tedavi edici ilerlemeler sunan orijinal makaleler, cerrahi teknikler ve vaka sunumları, derginin bir sonraki sayısında "Hızlı İletişim" makaleleri olarak yayınlanmak üzere değerlendirilecektir.

SGO dergisi hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen tıklayınız.

Etkİnlİkler

33’ÜNCÜ IASGO DÜNYA KONGRESİ

Dünyanın önde gelen gastroenteroloji ve onkoloji derneklerinden biri olan IASGO (Uluslararası Cerrahlar, Gastroenterologlar ve Onkologlar..

GEÇMİŞ ETKİNLİKLER

20 15
29 - 31 Ekim
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Marmara Türk Japon Cerrahi ve Gastroenterohepatoloji Günleri
M.Ü. Haydarpaşa Kampüsü Reşat Kaynar Konferans Salonu
2017
03 - 04 Mart
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi II. Cerrahi Gastroneterohepatoloji ve Onkoloji Günleri
S.B.Ü. Haydarpaşa Kampüsü Reşat Kayar Konferans Salonu
2018
04 – 05 Mayıs
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi III. Uluslararası Onkoloji ve Cerrahi Günleri
Cevahir Hotel Istanbul Asia
2019
06 – 09 Mart
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi II. Cerrahi Gastroneterohepatoloji ve Onkoloji Günleri
M.Ü. Rektörlük Binası Sultanahmet Ord. Prof. Dr. Nihat Sayar Konferans Salonu

Yönetİm Kurulu

Prof. Ender Dulundu
Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Faysal Dane
Yönetim Kurulu Üyesi
Prof.Ömer Günal
Yönetim Kurulu Üyesi
Prof.Feza Yarbuğ Karakayalı
Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Aziz Sümer
Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Mahmut Gümüş
Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Tunç Öneş
Yönetim Kurulu Üyesi
Doç. Volkan İnce
Yönetim Kurulu Üyesi

İletİşİm

Bizimle İletişime Geçin

Dernek hakkkında detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin