Derneğİn Amacı

UCGOD Türkiye’de tıbbi bakımın kalitesinde ve standardında var olan boşluğu kapatmayı amaçlamaktadır. Derneğimizin bir diğer amacı cerrahlar, gastroenterologlar, hepatologlar, onkologlar, endoskopistler, laparoskopistler, patologlar ve radyologları bir araya getirerek, multidisipliner çalışmaları desteklemektir. Bu doğrultuda, belirtilen alanlarda çalışan genç nesil doktorları, bilgi ve deneyim aktarımının sürekliliğini sağlamak amacıyla bünyesine katmayı hedeflemektedir. Bilgi ve deneyim aktarımının amacı ise IASGO’nun küresel hedefleri doğrultusunda tıbbi bilginin yayılmasına katkıda bulunmaktır.

Uluslararası Cerrahi, Gastroenteroloji ve Onkoloji Derneği;

- Genel cerrahi, gastroenteroloji ve tıbbi onkoloji alanlarında kanser tedavisi ve tanısındaki gelişmeler ile ilgili bilimsel toplantılar düzenlemeyi ve yayınlar çıkarmayı hedeflemektedir.

- Türkiye’deki genel cerrahi, tıbbi onkoloji ve gastroenteroloji eğitimine belirli bir standart getirilmesini amaçlamakta ve bunun uygulamaya geçirilmesi için çalışmalar yapmaktadır.

- Genel cerrahi, onkoloji ve gastroenteroloji alanlarında çalışmalar yapan ve ilişkili olan ulusal ve uluslararası bilimsel kuruluşlarla, bilimsel ve teknik işbirliği içinde bu alanlardaki bilgi ve yayınları üyelerine aktarmayı amaçlamaktadır.

- Türkiye’de kanserle savaş amacıyla kanserin tanısı ve tedavisine ilişkin araştırmalar yapmak ve bu amaçla yapılacak çalışmalara ve organizasyonlara katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

- Genel cerrahi, tıbbi onkoloji ve gastroenteroloji alanlarında kurulmuş veya kurulacak olan kamu ve özel tedavi kurumlarına danışmanlık yapmayı ve bu alanlardaki uygulamalarının düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

- Dernek üyelerinin ve genel cerrahi, tıbbi onkoloji ve gastroenteroloji alanlarında çalışan yardımcı personelin sosyo-ekonomik haklarını korumayı ve iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

- Genel cerrahi, tıbbi onkoloji ve gastroenteroloji alanlarında yerel ve küresel çapta sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak için çalışmalar yapmayı ve işbirlikleri kurmayı amaçlamaktadır.